#
Diensten

Van Rosmalen Juridisch advies biedt de navolgende diensten aan:

  • Interim ondersteuning, bijvoorbeeld ter vervanging van ziekte, verlof of andere tijdelijke afwezigheid van vaste medewerker;
  • Projectondersteuning, bijvoorbeeld juridische ondersteuning en/of procesbewaking bij een (Europese) aanbestedingsprocedure;
  • Opstellen juridische modeldocumenten, bijvoorbeeld algemene inkoop- en/of verkoopvoorwaarden, offerte-aanvragen, diverse inkoop- en/of verkoopcontracten, bouwgerelateerde contracten, aanbestedingsdocumenten;
  • Screenen op risico’s van huidige gebruikte juridische documenten (Legal scan);
  • Juridische helpdesk: ad hoc advies en ondersteuning bij concreet vraagstuk